Dispoñemos de helicóptero de urxéncias para poder asistir ata nas localizacións máis complexas en calquera situación.