Aviso legal

Pompas Fúnebres Santa Marta S.L. (en diante, Gruposantamarta) son titulares da páxina web: www.gruposantamarta.es

  • DATOS IDENTIFICATIVOS: En cumprimento co deber de información recollido en artigo 10 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, a continuación reflíctense os seguintes datos: A empresa titular desta website é Pompas Fúnebres Santa Marta S.L. con C.I.F: B15596000 , inscrito en el registro mercantil de A Coruña, tomo 1900 del archivo sección general, folio 149, hoja Nº C-17886 inscripción 3ª, con domicilio en Avenida de Erbecedo, 32 15147 Coristanco (A Coruña). Correo electrónico de contacto contacto@gruposantamarta.es
  • USUARIOS: O acceso e/ou uso dos portais de Gruposantamarta atribúe a condición de USUARIO, que acepta, desde devandito acceso e/ou uso, as Condicións Xerais de Uso aquí reflectidas. As citadas Condicións serán de aplicación independentemente das Condicións Xerais de Contratación que no seu caso resulten de obrigado cumprimento.
  • USO DO PORTAL: As websites de Gruposantamarta proporcionan o acceso a multitude de informacións, servizos, programas ou datos (en diante, «os contidos») en Internet pertencentes a Gruposantamarta ou aos seus licenciastes aos que o USUARIO poida ter acceso.
  • O USUARIO asume a responsabilidade do uso do PORTAL. Dita responsabilidade esténdese ao rexistro que fose necesario para acceder a determinados servizos ou contidos. En devandito rexistro o USUARIO será responsable de aportar información veraz e lícita. Como consecuencia de leste rexistro, ao USUARIO pódeselle proporcionar unha contrasinal da que será responsable, comprometéndose a facer un uso dilixente e confidencial da mesma. As claves de acceso dos subscritores son persoais e intransferibles. Calquera uso indebido, ou duplicado da clave daría lugar á baixa automática do subscritor de forma inmediata sen posibilidade algún de reembolso da cantidade paga pola suscripción.
  • O USUARIO comprométese a facer un uso adecuado dos contidos e servizos (por exemplo servizos de chata, foros de discusión ou grupos de noticias) que Gruposantamarta ofrece a través das súas websites e con carácter enunciativo pero non limitativo, a non empregalos para:
  • Incorrer en actividades ilícitas, ilegais ou contrarias á boa fe e á orde pública.
  • Difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apoloxía do terrorismo ou atentatorio contra os dereitos humanos.
  • Provocar danos nos sistemas físicos e lóxicos de Gruposantamarta, dos seus provedores ou de terceiras persoas, introducir ou difundir na rede virus informáticos ou calqueira outros sistemas físicos ou lóxicos que sexan susceptibles de provocar os danos anteriormente mencionados.
  • Intentar acceder e, no seu caso, utilizar as contas de correo electrónico doutros usuarios e modificar ou manipular as súas mensaxes.

 • Gruposantamarta resérvase o dereito de retirar todos aqueles comentarios e achegas que vulneren o respecto á dignidade da persoa, que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra a mocidade ou a infancia, a orde ou a seguridade pública ou que, ao seu xuízo, non resultasen adecuados para a súa publicación. En calquera caso, Gruposantamarta non será responsable das opinións vertidas polos usuarios a través dos foros, chats, ou outras ferramentas de participación.
 • PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL: Gruposantamarta por si ou como cesionaria, é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial das súas páxinas webs, así como dos elementos contidos no mesmo (a título enunciativo, imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais usados, programas de ordenador necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc…), titularidade de Gruposantamarta ou ben dos seus licénciantes. Todos os dereitos reservados. En virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, parágrafo segundo, da Lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reprodución, a distribución e a comunicación publica, incluída a súa modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización de Gruposantamarta. O USUARIO comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade de Gruposantamarta. Poderá visualizar os elementos das diferentes websites e ata imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu ordenador ou en calquera outro soporte físico a condición de que sexa, única e exclusivamente, para o seu uso persoal e privado. O USUARIO deberá absterse de suprimir, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivese instalado no as páxinas de Gruposantamarta.
 • EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE: Gruposantamarta non se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen ocasionar, a título enunciativo: erros ou omisións nos contidos, falta de dispoñibilidade do PORTAL ou a transmisión de virus ou programas maliciosos ou lesivos nos contidos, malia adoptar todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo.MODIFICACIÓNS: Gruposantamarta resérvase o dereito de efectuar sen previo aviso as modificacións que considere oportunas nas súas websites, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten a través da mesma como a forma na que estes aparezan presentados ou localizados nas súas websites

 • EMPREGO DE COOKIES: Gruposantamarta poderá utilizar cookies para personalizar e facilitar ao máximo a navegación do USUARIO polos seus websites. As cookies asócianse unicamente a un USUARIO anónimo e o seu ordenador e non proporcionan referencias que permitan deducir datos persoais do USUARIO. O USUARIO poderá configurar o seu navegador para que notifique e rexeite a instalación das cookies enviadas por Gruposantamarta, sen que iso prexudique a posibilidade do USUARIO de acceder aos contidos.
  1. Conforme ao disposto no artigo 22.2 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (LSSI-CE) vixente, Gruposantamarta vén cumprir as súas obrigacións de información sobre as cookies que utiliza e as súas finalidades.
  2. As cookies permiten a unha páxina web, entre outras cousas, almacenar e recuperar información sobre os hábitos de navegación dun USUARIO ou do seu equipo e, dependendo da información que conteña e da forma en que utilice o seu equipo, poden utilizarse para recoñecer ao USUARIO. As cookies son esenciais para o funcionamento de internet, aportando innumerables vantaxes na prestación de servizos interactivos, facilitándolle a navegación e usabilidade da nosa web.
  3. O presente sitio web utiliza as seguintes cookies propias e de terceiros coas finalidades descritas a continuación, asociándose ao USUARIO anónimo e ao seu dispositivo, proporcionando por si o nome, apelidos e IP do USUARIO.
   COOKIES DE ANÁLISE propias, de sesión e persistentes que permiten a Gruposantamarta a análise vinculada á navegación realizada polo USUARIO coa finalidade de levar un seguimento de uso da páxina web así como realizar estatísticas dos contidos máis visitados, número de visitantes, etc. COOKIES DE PERSONALIZACIÓN que permiten ao USUARIO unha navegación personalizada pola website conforme ao seu idioma.
  4. Para utilizar este Sitio Web non resulta necesaria a instalación de cookies. Vostede pode configurar o seu navegador para que acepte, rexeite ou lle notifique cando unha cookie vaise a aloxar no seu ordenador, cada navegador é diferente por iso no caso de que desexe configurar o seu navegador para bloquealas facilitámoslle os seguintes enlaces entre os cales poderá atopar o correspondente ao seu navegador: MOZILLA FIREFOX, GOOGLE CHROME, INTERNET EXPLORER, SAFARI ou OPERA.
  5. Gruposantamarta infórmalle que o website utiliza Google Analytics, un servizo de analítica web prestado por Google, Inc., o cal sitúa unha serie de cookies no seu dispositivo coa exclusiva finalidade de avaliar o tipo de navegación e presentar informes de actividade na website, exactamente son catro cookies por defecto.
   A captación da información sobre o uso deste sitio web polos nosos usuarios a través de Google Analytics só a fai Google Inc. no seu propio nome (e non o fai nin en nome nin por conta de Gruposantamarta), non tendo Gruposantamarta acceso en ningún momento a tal información (senón tan só a información agregada que lle facilita posteriormente Google e que non está asociada a ningunha dirección IP). Así mesmo é Google quen determina a finalidade do tratamento e uso da información captada, así como o funcionamento e duración das cookies. Google Inc. é unha empresa adherida ao Acordo de Porto Seguro (Ficha de rexistro de Google no Acordo de Porto Seguro.) que almacena a información recolleita polas cookies nos seus servidores situados en Estados Unidos. As empresas adheridas ao citado acordo garanten que os datos transferidos son tratados cun nivel de protección acorde á normativa europea.
 • ENLACES: No caso de que nas websites dispuxésense enlaces ou hipervínculos facía outros sitios de Internet, Gruposantamarta non exercerá ningún tipo de control sobre devanditos sitios e contidos. En ningún caso Gruposantamarta asumirá responsabilidade algunha polos contidos dalgún enlace pertencente a un sitio web alleo, nin garantirá a dispoñibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e constitucionalidade de calquera material ou información contida en ningún de devanditos hipervínculos ou outros sitios de Internet. Igualmente a inclusión destas conexións externas non implicará ningún tipo de asociación, fusión ou participación coas entidades conectadas.
 • DEREITO DE EXCLUSIÓN: Gruposantamarta resérvase o dereito a denegar ou retirar o acceso aos seus websites e/ou os servizos ofrecidos sen necesidade de preaviso, a instancia propia ou dun terceiro, a aqueles usuarios que incumpran as presentes Condicións Xerais de Uso.
 • XENERALIDADES: Gruposantamarta perseguirá o incumprimento das presentes condicións así como calquera utilización indebida das súas websites exercendo todas as accións civís e penais que lle poidan corresponder en dereito.
 • MODIFICACIÓN DAS PRESENTES CONDICIÓNS E DURACIÓN: Gruposantamarta poderá modificar en calquera momento as condicións aquí determinadas, sendo debidamente publicadas como aquí aparecen. A vixencia das citadas condicións irá en función da súa exposición e estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.
 • LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICIÓN:A relación entre Gruposantamarta e o USUARIO rexerase pola normativa española vixente e calquera controversia someterase aos Xuzgados e tribunais da cidade de Carballo (A Coruña).