Dispoñemos de asistencia e servizos en eventos deportivos de todo tipo para poder prestar axuda en calquer momento.