Dispoñemos de transporte médico concesionado polo Concello de Carballo.