Colaboramos cos Concellos para poder asistir aos eventos que sexan necesarios e poder velar pola seguridade dos mesmos.